Listing #4947332 pl.linkedin.com

82
750 milionów członków | Zarządzaj swoją tożsamością zawodową. Buduj i bierz udział w swojej sieci zawodowej. Uzyskaj dostęp do wiedzy, ważnych informacji ...

Category

Website Performance

observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 676011439786
observedLoadTs 676011449890
interactive 0.54 Sec
observedDomContentLoaded 0.31 Sec
observedFirstContentfulPaint 0.54 Sec
largestContentfulPaint 0.68 Sec
observedCumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedLastVisualChangeTs 676011941725
observedTraceEndTs 676015996747
totalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTimeOrigin 0 Sec
maxPotentialFID 0.03 Sec
observedFirstPaint 0.54 Sec
observedTraceEnd 5.09 Sec
observedLastVisualChange 1.04 Sec
observedSpeedIndexTs 676011451460
observedLoad 0.55 Sec
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTimeOriginTs 676010904725
observedSpeedIndex 0.55 Sec
observedFirstPaintTs 676011439786
observedFirstContentfulPaintAllFrames 0.54 Sec
observedFirstVisualChange 0.54 Sec
firstContentfulPaint 0.54 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 676011439786
observedFirstContentfulPaintTs 676011439786
cumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
speedIndex 0.64 Sec
observedFirstMeaningfulPaint 0.54 Sec
observedDomContentLoadedTs 676011218597
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFrames 0.54 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 676011439786
observedLargestContentfulPaintTs 676011439786
observedNavigationStart 0 Sec
observedNavigationStartTs 676010904725
observedLargestContentfulPaint 0.54 Sec
observedTotalCumulativeLayoutShift 0 Sec
totalBlockingTime 0 Sec
firstMeaningfulPaint 0.54 Sec
observedFirstVisualChangeTs 676011441725
Tidak ada data iklan lainnya saat ini